Google PlusFacebookTwitter

Fisioteràpia i recuperació

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta pàgina Web és GEORGETA ANCUTA MIHASAN, amb domicili a la Plaça Progrés, 2 alt. 1 i 2 d’ Artesa de Segre (Lleida), CP 25730, amb N.I.F.: X9381877Q Correu electrònic de contacte info@fisio-up.com

La informació continguda en www.fisio-up.com constitueix un servei d’informació dels diversos continguts que ofereix GEORGETA ANCUTA MIHASAN, dins l’àmbit de l’activitat fisioterapèutica i estètica, on s’ofereix accés a informació de diversa naturalesa.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la pàgina Web www.fisio-up.com exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.fisio-up.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de GEORGETA ANCUTA MIHASAN , i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació, distribució, difusió, modificació, transformació o decompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, GEORGETA ANCUTA MIHASAN de conformitat amb el disposat en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per GEORGETA ANCUTA MIHASAN .

GEORGETA ANCUTA MIHASAN vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de GEORGETA ANCUTA MIHASAN. Tanmateix, es comunica que, en el cas que GEORGETA ANCUTA MIHASAN sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari de conformitat a l’ establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.

Les Dades Personals que es recullen en els formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de GEORGETA ANCUTA MIHASAN seran objecte de tractament mixt i seran incorporades als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a GEORGETA ANCUTA MIHASAN.

La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual o de serveis que si escau s’estableixi amb GEORGETA ANCUTA MIHASAN, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi accedir.

GEORGETA ANCUTA MIHASAN ha adoptat les mesures de caire tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que pretenguin assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació veraç i de qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

COOKIES

Únicament per als casos que s’accedeixi a la Web www.fisio-up.com mitjançant un enllaç o bàner procedent d’un afiliat de GEORGETA ANCUTA MIHASAN s’utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d’altres pàgines Web. Si ho desitja pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla que rebrà una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.fisio-up.com

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

GEORGETA ANCUTA MIHASAN no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, GEORGETA ANCUTA MIHASAN no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de GEORGETA ANCUTA MIHASAN conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d’interès per als usuaris. GEORGETA ANCUTA MIHASAN no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

GEORGETA ANCUTA MIHASAN no es fa responsable de l’ incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.fisio-up.com i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

GEORGETA ANCUTA MIHASAN es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per GEORGETA ANCUTA MIHASAN, i en defecte d’això, els enllaços que s’estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

GEORGETA ANCUTA MIHASAN procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els mateixos puguin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@fisio-up.com

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la Web www.fisio-up.com