Google PlusFacebookTwitter

Fisioteràpia i recuperació

Política de Privadesa (RGPD)

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que tractarem les seves dades personals amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i / o serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal i els tractarem en base a l’execució d’un contracte o per obligació legal.

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat.

Per a això podrà enviar un correu electrònic a: info@fisio-up.com o dirigir un escrit a GEORGETA ANCUTA MIHASAN, plaça Progrés, 2 -alt.- 1 i 2 – 25730 – Artesa de Segre – LLEIDA

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Dades identificatives:
GEORGETA ANCUTA MIHASAN, X9381877Q, plaça Progrés, 2 -alt.- 1 i 2 – 25730 – Artesa de Segre – LLEIDA, 973.400.677

—-

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a la ejecución de un contrato o por obligación legal.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.

Para ello podrá enviar un email a: info@fisio-up.com o dirigir un escrito a GEORGETA ANCUTA MIHASAN, plaza Progrés, 2 -alt.- 1 i 2 – 25730 – Artesa de Segre – LLEIDA

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.

Datos identificativos:

GEORGETA ANCUTA MIHASAN, X9381877Q, plaza Progrés, 2 -alt.- 1 i 2 – 25730 – Artesa de Segre – LLEIDA, 973400677